BRP Systems | Ett genomtänkt koncept

Bättre översikt
– mindre arbete

Grundsystemet, kärnan i BRP, möjliggör en effektivare produktion genom att allokera lediga resurser och optimera nyttjandet av dessa.

Ekonomi-
funktioner

En mängd funktioner som exempelvis autogirohantering, presentkort och månadsfakturering gör systemet till ett effektivt verktyg.

Internetportal
– Alltid öppet

Nyttan ökar för företaget som sparar in på personalresurser, men också för kunden som får ökad tillgänglighet och därför bättre service.

Integrerade systemlösningar

Genom noggrant utvalda samarbetspartners kan BRP leverera funktioner som ger klara konkurrensfördelar.